Urologia

Ozone therapy in correction subfertility in men suffering from painful chronic prostatitis

0 views aprile 4, 2016 progettOzono 0

Miroshnikov, V. M.; V. V. Dumchenko & A. I. Polunin, [Ozone therapy in correction subfertility in men suffering from painful chronic prostatitis]. Uslekhi sovremennogo estestvoznaniya №12, 63-65, 2004. [Written in Russian]