Olio e Ozonidi

Antifungal Activity of Ozonized Olive Oil (Oleozone)

0 views aprile 4, 2016 progettOzono 0

Geweely, Neveen S. I., Antifungal Activity of Ozonized Olive Oil (Oleozone). International Journal of Agriculture & Biology 8(5): 670-675, 2006.